Website created & powered by WayOutWebs.com   
© 2007 all rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   English   Albanian   bulgarian    Lithuanian    Romanian

 

   Home    Убийство – непредумишлено и предумишлено    Сериозни измами

 

    Сексуални престъпления    Други сериозни криминални престъпления   

СЕРИОЗНА ИЗМАМА/ ПРАНЕ НА ПАРИ

Обвинение от страна на Службата за сериозни измами, при което клиента и други са обвинени в заговор да отнемат средства от банки на стойност £310 милиона. По време на делото клиентът беше условно освободен. Аз наглеждах случая от името на друга адвокатска кантора намираща се в City of London. Обвинителното дело продължи от септември 2007 до февруари 2008 след което ние подадохме заявление, че обвинението страда от съществени пороци, то беше взето под внимание и обвиняемият бе намерен за невинен. Тримата съучастници бяха намерени за виновни и получиха присъда до 10 години затвор. Това беше много заплетено дело и включваше голям обем / над 500 000 страници / документаця.

Клиентите са двама от 38-те заподозрени, условно освободени от полицията по отношение на злоупотреби касаещи милиони. Клиентите трябва да се върнат в полицейският участък през януари 2011.

Клиентът, заедно с още трима, е обвинен в заговор за отнемане на средства от банка на сума £280 милиона. Клиента, който беше американски поданик, беше условно освободен от Кралския съд. Огромен обем от доказателства предоставени от обвинението трябваше да се вземат под внимание, да се свалят показания от свидетели, бизнес партьори на клиента в САЩ и да се представи папка с документи по защитата. След тримесечен процес бе наредено да се започне отново процес защото е имало информация, че някой е влияел върху мнението на съдебните заседатели. Новото дело беше разглеждано още три месеца. Съдебните заседатели не можаха да постигнат споразумение след десет дена размисъл. Обвинението не настоява за повторно разглеждане.

Клиентът беше обвинен заедно с още 15-тина за неплащане на ДДС и акциз на стойност над £10 милиона. Клиента беше условно освободен през цялото време. През декември 2010 обвинението не предложи доказателства и обвиняемият бе намерен за невинен. Това беше много заплетен случай и се изискваше разглеждането на огромен обем документация / над 30 000 страници /.

Клиентът беше арестуван през април 2009 за заговор за присвояване от различни банки на над £25 милиона, но през май 2009 Полицията потвърди, че няма да предприеме никакви други мерки срещу клиента.

Клиентът, заедно с още един и други неизвестни лица се казва че е придобил стоки/услуги от интернет ползвайки стотици компромитирани кредитни/дебитни карти и е присвоил стоки/услуги на стойност £140 000. Обвинението в крайна сметка прие признанието за виновен, но само за злоупотреби на стойност £10 000.

Клиентът е един от 11-те лица условно освободени от полицията, заподозряни в много сложна измама за над £1 милион. Поради сложността на случая, огромният обем на документация и броят на заподозрените, полицейското разследване продължи близо две години и половина. Клиентът трябва да се яви в полицейският участък през ноември 2010.

Клиентът е арестуван през март 2009 за пране на пари / на стойност над £2 милиона /. През май 2010 полицията потвърди, че няма да вземе други мерки срещу него.

Клиентът беше обвинен заедно с още четирима обвиняеми в прането на пари и злоупотреби с ДДС на стойност над £5 милиона. Клиентът през цялото време беше условно освободен. В продължение на две години, поради различни причини, процес не се състоя. Въпреки това обаче, ние успяхме да разберем, че Митници и Данъци са предоставили информация на един от обвиняемите, която ние не бяхме получили. Поискахме този документ да ни бъде предоставен. Обвинението оспори, че въпреки че документът е бил от изключително поверителен характер, той не е бил от никакво значение по този случай. След подадена молба към Съдията в Кралския съд, той нареди на Обвинението, документът да се предостави на всички обвиняеми по делото. Обвинението неуспешно обжалва това решение пред Апелативния Съд. В резултат на това, Обвинението предложи „липса на доказателства” по всички обвинения и обвиняемия беше намерен за невинен.

Въпреки че първоначално полицията е била посъветвана от прокуратурата да отпрати обвинение към моя клиент, който е лекар, за измама и кражба, аз от негово име посочих на полицейските служители и на прокуратурата факта, че действията на клиента ми както са описани от дознанието, не могат да представляват измама, в резултат на което те решиха да не го обвиняват и взеха решение да не предприемат други мерки срещу него.